Polaganje telefonskih kablova

Polaganje telefonskih kablova za podzemnu ili nadzemnu montažu po banderama.

Izrada podzemnim kablovima – izrada nastavaka, račvi, ispitivanje na prekid i dodir, otklanjanje smetnji na postojećim mrežama.

Izrada primarnih i sekundarnih mreža tipa ključ u ruke sa tehničkom dokumentacijom i izradom protokola merenja.