Polaganje optičkih kablova

Pojavom optičkih kablova javila se potreba za sve većom njihovom upotrebom, zbog kvaliteta prenosa signala, količine prenetih podataka, prenos bez velikih gubitaka na kvalitetu signala. Firma TT. TV. ELEKTRO od svog postanka, a i ranije je radila na polaganje optičkih kablova, svih promera čak i do 720 vlakana.

splajsSpecijalizovanom mehanizacijom i sistemima za polaganje i uduvavanje optike, kao i nadzemnom montažom optičkih kablova, u stanju smo da uradimo i najkomplikovanije terene. Tim sručnjaka sastavljen je od iskusnih ljudi sa dugogodišnjim iskustvom.