Polaganje koaksijalnih kablova

U današnje vreme skoro da nema kuće ili zgrade u kojoj nema kablovska televizija. Revolucija kablovskih sistema, donela nam je bolju sliku, veći izbor kanala, digitalizaciju, kablovski internet. Savremene tehnologije ne bi bile moguće bez konstruktivnog planiranja kablovskih mreža, kvalitetno polaganje koaksijalnih kablova do korisnika, kao i kvaliteta samih kablova(koaksijalni kabl).

  • Izrada vazdušnih instalacija
  • Izrada kućnih instalacija
  • Umeravanje pojačavača
  • Odcepničke mreže
  • Zvezda mreže